Rueda de prensa de Egiari Zor con motivo de las declaraciones de Barrionuevo

29/11/2022
2022-11-11
Hizlariak: Begoña Galdeano, GALek hildako Xabier Galdeanoren alaba.
Edurne Brouard, GALek hildako Santiago Brouarden alaba.
Felipe Gonzalezen gobernuan barne ministro izan zen Jose Barrionuevori
El Pais egunkariak egindako elkarrizketaren edukia dela eta, Estatuak
antolatutako ekintzen biktimok, Egiari Zor Fundazioan ordezkaturik
gaudenok, gure balorazioa helarazten diogu iritzi publikoari.
Lehenik eta behin, eskerrak eman behar ditugu, gure senideen aurkako
estatu-krimenen justifikazio publikoaren aurrean Euskal Herrian
gehiengo politiko eta sozialak adierazitako gaitzespen-erreakzio
oldeagatik. Zalantzarik gabe, egun oso modu positiboan hartzen ditugu
klase politiko eta instituzionalaren erreakzioak, sarritan haien falta
sentitu badugu ere.
Ez da gauza berria ministro ohiaren hitzen zama umiliagarria. Ez da
gauza berria horrek eragiten digun birbiktimazioa, oinazea eta
babesgabetasuna. Zoritxarrez, horixe da Estatuaren indarkeriaren biktima
guztiok pairatzen duguna horrelako pertsonaiak plaza publikoan agertzen
diren aldiro egin zutena justifikatzeko. Jada ez gaitu ezerk harritzen
gutako batzuk: hain da errepikakorra, hain-hain da zantarra!
Barrionuevo jaunaren adierazpenek ez dute lehendik ez genekien ezer
berririk ekarri informazioaren ikuspegitik, nahiz eta haren hitz eta
keinuei darien epika nabarmentzeko modukoa izan. Zigorgabetasun osoz
sentitzen denaren eta egindako terrorismoaz harro dagoenaren jarrera
baino ez du erakutsi.
Gai honetan paradigma-aldaketa bat ikusten dugu. Lehen ukazioa
erabiltzen zen, ekintza terroristetan edozein parte-hartze edo
erantzukizun ukatzen zen; egun, berriz, estrategia da Estatu-aparatuek
eragindako terrorismoa zuritu eta legitimatzen saiatzea. Izugarria da,
zuzenbide-estatu baten ikuspegi demokratikotik.
Barrionuevok inongo zalantzarik gabe bere egin ditu inoiz epaitu gabeko
delitu-ardurak. Jose Maria Larretxea Goñiren bahiketa agindu izana
aitortu du. Frantziako Jendarmeriak eragotzi zuen lau polizia
espainiarrek egindako bahiketa-saiakera hura 1983ko urriaren 18an, Lasa
eta Zabala bahitu eta bi egunetara.
Hamarkadetan salatzen ari garena aitortu du: Estatuak, Felipe
Gonzalezen Gobernuaren bitartez, terrorismoa eta gerra zikina erabili
zituela. Haren agindupean segurtasun indarretako kideek eta soldatapeko
mertzenarioek hiltzaile gisa zihardutela. Lubaki beretik tiro egiten zuten
lagunak dira, bere esanetan.
Esan gabe doa gai honen inguruan Fiskaltzak ofizioz jardun beharko
lukeela, Felipe Gonzalez presidente ohiak ETAko buruzagitza
lehertzearen erabakia bere esku egon zela aitortu zuenean egin beharko
zukeen moduan. Izan ere, ekintza terrorista bat gauzatzeko aukera eta
erabakimena duenak ondotxo dakielako Gobernuaren baitan bazela
egitura terrorista bat, eta inplizituki onartu egin zuelako berea zela
operazio terrorista hori gauzatzeko edo bertan behera uzteko
erabakimena.
CIAren paperak desklasifikatu ondoren, Fiskaltzak esku hartu beharko
zukeen argitzeko zein izan zen Jose Luis Corcueraren papera Antonio
Cardosa Errenteriako postariaren hilketa eragin zuten bonba-gutunen
bidalketan edo Mikel Zabalza Intxaurrondoko kuartelean hiltzean eta
gorpua desagertzean.
A tenor del contenido de la entrevista realizada por El País, al que fuera
ministro de interior del gobierno de Felipe González, José Barrionuevo,
las víctimas de aquellos actos orquestados desde el Estado representadas
por la Fundación Egiari Zor, queremos trasladar a la opinión pública
nuestra valoración.
En primer lugar agradecer la vorágine de reacciones de rechazo
expresadas por la mayoría política y social de Euskal Herria ante la
justificación pública de crímenes de Estado contra nuestros familiares;
Reacciones, las de la clase política e institucional, que hemos echado de
menos en numerosas ocasiones y que sin duda hoy acogemos de manera
muy positiva.
No es nueva la carga humillante que contienen las palabras del ex
ministro, no es nueva la revictimación que nos produce, el daño gratuito
o la indefensión que nos genera. Desgraciadamente esta es la tónica que
venimos padeciendo el conjunto de víctimas de la violencia de Estado,
cada vez que personajes de esta índole aparece en la escena pública para
justificar lo que hicieron. Algunas de nosotras estamos ya curadas de
espanto, es tan reiterativo que supera lo indecente.
Las declaraciones del Sr. Barrionuevo, a nivel informativo no aportan
nada que no supiéramos, aunque debemos destacar el carácter épico que
se desprende de sus palabras y gestos. Actitud esta, derivada de la
convicción de quien se sabe impune y se vanagloria de haber practicado
el Terrorismo.
En esta cuestión observamos un cambio de paradigma, si antes la
negación era el recurso, negar cualquier participación o responsabilidad
en actos terroristas, hoy la estrategia trata de blanquear y legitimar el
terrorismo practicado desde los aparatos de Estado. Es terrible, desde la
perspectiva democrática de un Estado de Derecho.
Barrionuevo asume de manera inequívoca responsabilidades delictivas
por las que nunca ha sido juzgado. Reconoce haber ordenado el secuestro
de José María Larretxea Goñi. Un intento de secuestro llevado a cabo por
4 policías españoles que abortó la Gendarmería Francesa el 18 de octubre
de 1983. A penas dos días después del secuestro de Lasa y Zabala.
Reconoce lo que llevamos denunciando décadas, que el Estado a través
del Gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo y la Guerra Sucia.
Que bajo sus órdenes actuaban como ejecutores miembros de las FSE y
mercenarios a sueldo, a los que se refiere como compañeros que disparan
desde su trinchera.
Sobra decir, que sobre esta cuestión debería actuar de oficio la Fiscalía,
como debió actuar cuando el ex presidente Felipe González confesó
haber tenido en su mano la decisión de volar a la cúpula de ETA, porque
quien tiene la posibilidad y la decisión de llevar a cabo un acto terrorista
es plenamente conocedor de la existencia de una estructura terrorista
dentro de su Gobierno y porque implícitamente asumió que obraba en él
la capacidad de decisión para llevar a cabo o abortar dicha operación
terrorista.
Debió actuar la fiscalía tras la desclasificación de los papeles de la CIA,
tras la revelación de conversaciones entre altos cargos de gobierno y del
CNI sobre el papel de José Luis Corcuera en el envío de cartas bomba y
el asesinato del cartero de Rentería Antonio Cardosa o sobre la muerte
de Mikel Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo y la posterior
desaparición de su cadáver.
egiarizor.eus | info@egiarizor.eus | 944 045 363

Egun Barne ministro den Fernando Grande Marlaskak dioen dioen
moduan, azaldutako gertaera horiek ekintza terroristak izan baziren eta
EGIA ez bada preskribatzen, zigorrik eta judizializaziorik gabeko delitu-
egintza bati buruzko aitorpen horrek eginbide judizialak irekitzea ekarri
beharko luke, argitzeko eta erantzukizunak seinalatzeko bada ere.
Horri lotuta, Larretxea Goñi familia aztertzen ari da Barrionuevoren
aurka kereila kriminala aurkezteko aukera, anaiaren aurkako bahiketa
agintzeagatik.
Fiskaltzak oraingoz ez du ezer egin, eta inork ez du zertan harritu.
Espainiako Justizia alde batean kokatu izan da, eta inoiz ez du interesik
erakutsi estatu-terrorismoak eragindako krimenak argitzeko, ez Triple A-
renak nahiz BVErenak UCDren garaian, ez GALenak PSOEren
gobernuetan.
Zigorgabetasuna, horixe izan da erantzuna. Zigorgabetasun horren bidez,
krimen horiek eta beste batzuk ahalbidetu dira, eta gainera urteetan
betikotu dira. Horrek ekarri du gutako asko sinetsita egotea “espainiar
injustizia” pairatutako giza tragediaren erantzulea ere badela.
Gatazkaren testuinguruan aplikatutako justizia-ereduari buruz zerbait
ikasi dugu urte hauetan. Erabateko desoreka duen justizia-eredua da,
legearen pisu guztia indarkeria eragin duten batzuengan jartzen duena,
biziarteko kartzela-zigorra ezartzera iritsiz; indarkeria eragin duten beste
batzuei, ordea, zigorgabetasuna oparitzen die, zehazki gure
sufrimenduaren erantzule diren horiei. Hori al da, benetan, justizia-eredu
bidezkoa, estatu demokratiko eta zuzenbidezko deitzen denarentzat?
Guk ezetz diogu. Justizia-eredu honek alde batera uzten ditu zenbait giza
eskubide urratzeagatik eratorritako erantzukizunak eta ondorioak, eta,
hala ere, beste zenbait betikotzeko ahalegina egiten du. Eredu horrek ez
dio berdintasunezko justiziari eta justizia neutralari erantzuten,
eragindako indarkeriaren jatorriaren arabera baitihardu. Justizia-eredu
horrek ez du bizikidetza demokratikorako esparru integral baten alde
egiten, garaileen eta garaituen eskeman oinarritutako bizikidetza-esparru
baten alde baizik, Estatuaren biolentzia legitimatzen duena eta arduradun
jakin batzuen zigorgabetasuna sendotzen duena.
Gaur gaurkoz, ezein alderdi politikok, ezein gobernuk ez du oraindik
bere gain hartu gertakari larri horien gaineko erantzukizuna.
Eta erantzukizuna ez da egile materialena bakarrik; ez da kargu publiko
jakin batzuena bakarrik. Erantzukizunek sigla politikoak zipriztintzen
dituzte, hala nola UCD eta Alianza Popularretik (egun, PP) hasita,
PSOEraino; eta horrela izango da eragindako kaltearen aitorpen publikoa
gauzatzen ez den bitartean, eragindako biktimei aitorpena egiten ez zaien
bitartean eta argitu gabeko kasuak argitzeko dokumentazio erreserbatua
desklasifikatzeko prozesu bat irekitzen ez den bitartean.
Aurrera urrats bat egin beharko lukete erailtzeko, giza eskubideak
urratzeko eta Estatuko kriminalei zigorgabetasuna emateko Estatuaren
estrategiari babes politiko eta mediatikoa eman ziotenek. Aurrera pausoa
eman beharko lukete isiltasun-ituna sinatu zutenek eta haien adostasunaz
terrorismoa Estatuaren beste tresna bat bihurtzea ahalbidetu zuten
guztiek. Aurrera pausoa eman beharko lukete etekin politikoa lortzeko
eta gero Moncloara iristeko aferaz baliatu zirenek, ondoren, ordainetan,
Gobernuko goi-kargudunak eta Estatuko segurtasun indarretako kideak
indultatu eta espetxetik goiz atera zituzten horiek guztiek.
Estatu-itun horren ondorioz, oraindik orain indarrean da sekretu ofizialen
lege frankista. Lege horrek eragotzi egiten digu informazio garrantzitsu
Porque, si como dice el actual ministro de Interior Fernando Grande
Marlaska, los hechos relatados, fueron actos terroristas y la VERDAD no
prescribe, su confesión sobre un hecho delictivo impune y no
judicializado debería derivar en la apertura de diligencias judiciales, que
aclaren los hechos y señalen las responsabilidades.
A este respecto añadir que la familia Larretxea Goñi esta estudiando la
posibilidad de presentar una querella criminal contra Barrionuevo por
ordenar el secuestro contra su hermano.
La fiscalía por el momento no ha actuado y a nadie debe sorprender. La
Justicia española ha sido de parte y nunca ha mostrado interés en resolver
los crímenes perpetrados por el Terrorismo de Estado. Ni los de la Triple
A y el BVE en la época de la UCD, ni los de los GAL durante los
Gobiernos del PSOE.
Impunidad, esta ha sido la respuesta. Impunidad que no sólo ha
permitido que ocurriesen estos y otros crímenes, sino también
perpetuarlos durante años, creando en muchas de nosotras la convicción
de que la “injusticia española” es también responsable de la tragedia
humana vivida.
Sobre el modelo de justicia aplicado en el contexto del conflicto algo
hemos aprendido durante estos años. Un modelo de justicia de un
desequilibrio absoluto, que vierte todo el peso de la ley sobre unos
agentes violentos, ampliándolo hasta la cadena perpetua y en cambio a
otros agentes violentos, en particular a los responsables de nuestro
sufrimiento, los cubre de impunidad. ¿Es este un modelo justicia válido
en un estado que se denomina democrático y de Derecho?
Nosotras creemos que no. Un modelo de justicia que ignora unas
responsabilidades y consecuencias derivadas de la violación de DDHH y
sin embargo se esfuerza en perpetuar otras, no responde a una justicia
igualitaria y neutral, sino a una justicia de parte que actúa o no, en
función del origen de la violencia ejercida. Un modelo de justicia que no
apuesta por un marco integral de convivencia democrática, sino a favor
de un marco convivencial basado en el esquema de vencedores y
vencidos, que legitima la violencia del Estado y refuerza la impunidad de
determinados responsables.
A día de hoy, ningún partido político, ningún gobierno ha asumido
todavía su responsabilidad sobre estos gravísimos hechos.
Y la responsabilidad no es solo de los autores materiales, no es solo de
algunos cargos públicos concretos. Las responsabilidades salpican a
siglas políticas, que van desde la UCD y sus herederos de Alianza
Popular (hoy PP), hasta el PSOE; Y así será mientras no se materialice el
reconocimiento público del daño causado, de reconocimiento a las
víctimas generadas y se abra un proceso de desclasificación de la
documentación reservada que arroje luz sobre los casos no resueltos.
Un paso al frente, que deben dar también quienes dieron apoyo político y
mediático a una estrategia de Estado que utilizó toda su maquinaria para
asesinar, vulnerar derechos humanos y repartir impunidad entre
criminales con cargos de Estado. Aquellos que firmaron un pacto de
silencio y que con su connivencia permitieron que el terrorismo se
convirtiese en una herramienta más del Estado.
Quienes utilizaron esta cuestión para obtener rédito político y llegar a la
Moncloa para después tramitar indultos y excarcelaciones tempranas en
pago por el deber cumplido, a altos cargos de Gobierno y agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pacto de Estado por el que permanece vigente la Ley de Secretos
Oficiales franquista, que blinda la información que señalaría todos los
hechos y responsabilidades derivadas de algo tan grave como la Guerra
sucia y el terrorismo de Estado y cuya reforma planea continuar
cercenando nuestro derecho a la verdad y mantener la impunidad de los
egiarizor.eus | info@egiarizor.eus | 944 045 363

bat eskuratzea, blindatu egiten baitu. Gerra zikina eta estatu terrorismoa
bezain gauza larri batetik eratorritako gertakari eta erantzukizun guztiak
agerian utziko lituzke. Lege horren erreformak, baina, egiarako dugun
eskubidea murriztu nahi digu eta gure senideen aurka egindako krimenen
arduradunen zigorgabetasunari eutsi.
Ez dugu behar barka eskean etor daitezen. Estatu-terrorismoaren
gaitzespen generikoak ere ez dira nahikoak: badirudi modu espontaneoan
sortutako zerbait izan zela edo lau zororen erabaki isolatua izan zela!
Estolderiak existitzen badira eta blindatuta badaude, zigorgabetasuna
existitzen bada eta parlamentuan ikerketa-batzordeak blokeatzen badira,
justiziak beste alde batera begira jarraitzen badu, bistan da Estatuak
erantzukizunak badituela, sigla politiko zehatzak argi eta garbi
zipriztintzen dituzten erantzukizunak. Eta agerian uzten dute Estatuaren
beraren eta gaur arte sostengatu duten alderdien izaera demokratiko
eskasa.
Ez. Asko eta asko beren erantzukizunetik salbuetsita uzten duen kondena
generikorik ez dugu behar. Maila instituzional goreneko deklarazio bat
behar dugu, eta, horregatik, Espainiako Estatuko Gobernuari eskatzen
diogu adierazpen argi bat egin dezala erantzukizunak bere gain hartzeko
eta eragindako kaltea aitortzeko. Eskatzen diogu erabaki demokratiko bat
har dezan, hots, estatu-terrorismoak eragindako krimenak ebaztea
ahalbidetuko duen dokumentazio sekretua desklasifikatzea. Terrorismo
horretan ez zuen GALek bakarrik jardun.
Eraikitzeko garaia da, orainean inbertitzekoa eta etorkizun batera
proiektatzekoa. Egun horrelako gertaerek ezin duten lekurik izan, ezta
errepikatzeko aukerarik ere.
Eskerrik asko.
responsables de los crímenes cometidos contra nuestros familiares.
No necesitamos que nos pidan perdón. Ni son suficientes las condenas
genéricas del Terrorismo de Estado como si hubiese surgido por
generación espontánea o como consecuencia de la decisión aislada de
cuatro perturbados. Si existen cloacas y están blindadas, si existe
impunidad y se bloquean comisiones de investigación en sede
parlamentaria, si la justicia sigue mirando para otro lado es evidente que
hay responsabilidades de Estado que salpican de manera clara a siglas
políticas concretas. Y ponen de manifiesto el deficiente carácter
democrático del propio Estado y de los partidos que lo han sustentado
hasta hoy.
No. No necesitamos condenas genéricas que eximen a muchos de su
responsabilidad.
Necesitamos una declaración al máximo nivel institucional, por ello,
apelamos al Gobierno del Estado Español, a que realice una declaración
inequívoca de asunción de responsabilidades y de reconocimiento del
daño causado; Le conminamos a que adopte la determinación
democrática de desclasificar la documentación secreta que permita
resolver los crímenes derivados del terrorismo de Estado. Terrorismo que
no fueron solo los GAL.
Es tiempo de construir, de invertir en el presente y proyectarlo hacia un
futuro en el que hechos de esta naturaleza no pueden tener cabida ni posibilidad de repetirse.

Eskerrik asko